Kieftenburg is de naam van een (dubbele)stolpboerderij en landerijen bij het dorpje Haringhuizen in de buurt van Schagen. Het is onzeker waar de naam vandaan komt. In West Friesland heet een kievit een "kieft". En kieften zijn er genoeg op het land rond "Kieftenburg". Het lijkt dus allemaal erg voor de hand te liggen.

Het is echter aannemelijker dat de naam komt van kijven of kiften. Ruzie maken om iets dus. In die context komt de naam in een aantal variaties wat vaker voor. Kiftenland, Kijfhoek etc. Er zal dus ooit wel eens ruzie geweest zijn om het land of de boerderij. Het moet in ieder geval al lang geleden zijn, want de naam "Kieftenburg" komt al eeuwen voor. In de kerkboeken van de "Willebrorduskerk" in Haringhuizen bijvoorbeeld, op grafstenen in die zelfde kerk maar ook op oude kaarten, zie het detail onder aan deze pagina uit een stafkaart welke dateert uit het eind van de 19e eeuw.

 

Zoals de Kieftenburg er vandaag de dag uit ziet. (Juni 2020.)

 

De kieftenburg ligt aan de Hogebierenweg 2 bij Haringhuizen. Op wikipedia is de Hogebierenweg ook te vinden met daarin een verwijzing naar de Kieftenburg. Ook heeft er in het "informatieblad Historisch Niedorp" een artikel gestaan in de uitgave van november 1998.

Over beide publicaties enig commentaar. De Kieftenburg stond inderdaad tot het eind van de 19e eeuw midden in het land. (Zie het cirkeltje op de stafkaart.) In1878 is die boerderij op 18 december afgebrand. Daarna is ze een stukje noordelijker aan de Hogebierenweg herbouwd. Er was echter een probleem; er was sprake van ernstige onderverzekering. Om toch een boerderij te kunnen bouwen zijn er toen grote bouwkundige concessies gedaan. Als dakspanten normaal om de 60 cm liggen, kan dat -om materiaal te sparen- ook om de meter, om maar iets te noemen en zo ging het met alles.

 

De eerste steen, gelegd in de in 1879 herbouwde Kieftenburg.

 

In het informatieblad Historisch Niedorp wordt gesproken over de "ontluisterde" Kieftenburg en zo was het in de tweede helft van de 20-ste eeuw ook. De bouwkundige concessies van eerder begonnen zich te wreken en de boerderij was er zo slecht aan toe dat de bewoners een huis naast de Kieftenburg lieten bouwen om daar te gaan wonen. Enige jaren later is de Kieftenburg verkocht aan iemand met een bouwkundige achtergrond en dito relaties in de familiesfeer. Hij heeft de Kieftenburg opgeknapt en -volgens het informatieblad Historisch Niedorp- veel van zijn oude glorie teruggegeven. De betiteling "monumentaal pand" van Wikipedia is misschien wat zwaar aangezet, maar zo mooi als de Kieftenburg er nu bij ligt is hij nog nooit geweest. Medio 2020 heeft de huidige eigenaar een gedeelte van de boerderij ingericht als luxe B&B- en groepsaccommodatie onder de naam "Kieftenburg1879". Kijk ook hier voor meer informatie. 

Klik voor meer informatie op één van de onderwerpen in het menu. Wie waren de eigenaren van Kieftenburg? En hoe zit dat met de brand van de oude Kieftenburg in 1878!

Detail uit een oude stafkaart. Aan de Hooge Bierenweg de Kieftenburg, maar ook in het land op de plaats van de oude boerderij staan opstallen getekend.

Het domein Kieftenburg.com heb ik in 2001 geregistreerd, onder meer om dat ik eigen e-mail adressen wilde hebben en wilde experimenteren met het bouwen van een website. En waarom dan "Kieftenburg"? Simpel, omdat ik in 1951 op die boerderij in West Friesland, nabij het dorpje Haringhuizen geboren ben. Het werd een dot-com domein omdat het voor particulieren toen nog niet eenvoudig was een .nl domijn te registreren.

In 2019 heb ik de website ingericht in de Joomla omgeving. Dit met het doel om Joomla beter te leren kennen, noodzakelijk om dat ik mede redacteur ben van de website van de VGSiemens en die is ook opgebouwd in Joomla.

Voorlopig houd ik het simpel. Het is voornamelijk informatie over de boerderij Kieftenburg en haar geschiedenis die u kunt lezen door in het menu een onderwerp te kiezen.

Op woensdag 18 december 1878 brandt de oude kieftenburg af. Op vrijdag 20 december bericht De "Schager Courant" hierover.

   

Op 26 december staat er een vervolg van de publicatie van 20 december in de "Schager Courant".


Op 2 april 1879 nog een bericht uit de "Schager Courant" met betrekking tot de brand.

De artikelen werden gekopieerd uit diverse publicaties van de "Schager Courant" zoals te vinden zijn in het "Kranten Regionaal Archief  Alkmaar".

Tijdlijn met de eigenaren en bewoners van de Kieftenburg.

Het begint met de tot nu tot oudst gevonden datum en eigenaar. Alle data en namen komen ieder uit meerdere bronnen.

1808, In of in ieder geval voor dit jaar wordt Kieftenburg bewoond door Simon Ariensz. Wit.
Zie de tekst hieronder. 

1808, In ieder geval in dit jaar wordt de kieftenburg bewoond door Jan Wit.
Namelijk; in 1808 verschijnen voor Jacob Bras, Baljuw en Schout, en Pieter Timmerman en Dirk Jonk, schepenen "ter stede Haringhuizen", de erfgenamen van Simon Ariensz. Wit welke is overleden op de Kieftenburg. Eén van de erfgenamen is Jan Wit welke op dat moment op Kieftenburg woont. Samen verkopen zij stukken land waarvan uit de akte niet op te maken valt of dit over de Kieftenburg gaat. Waarschijnlijk niet, want de in de akte genoemde hoeveelheid land komt bij lange na niet overeen met die van de Kieftenburg. Wel is duidelijk dat het land in de "Slikvenpolder" ligt. De zelfde polder waarin ook het land van de Kieftenburg ligt. Zij verkopen het land aan Pieter Timmermans, wonende te Haringhuizen. De akte wordt bezegeld op 22 april 1808.

1808, Kieftenburg wordt bewoond door Pieter Dekker. Hij is ook de eigenaar.
Dit blijkt uit 9 schuldbekentenissen met Kieftenburg als onderpand. De oppervlakte in totaal van het land wordt omschreven als 144 Geerze en 5 Sneeze, dit komt ongeveer overeen met 32 Ha en strookt met latere documenten. De totale schuld bedraagt 11.700 Gulden. De akten zijn allen opgemaakt door Jacob Bras, Baljuw en Schout, en Pieter Timmerman en Dirk Jonk, schepenen "ter stede Haringhuizen". Alle akten worden bekrachtigd op 27 oktober 1808.

1832, in dat jaar is volgens opgave van het kadaster Elmert de Boer (1766-1854) eigenaar van Kieftenburg.
Daarna gaat de eigendom over op zijn zoon.

1836, Pieter de Boer (1808-1854).
Hij is gehuwd in 1830 met Maartje Otto(1804-1892). samen krijgen ze drie kinderen, Elmert, Jan en Maartje (1845-1929.). Na zijn overlijden gaat de eigendom door vererving over op zijn echtgenote.

1854 Maartje Otto.
Maartje Otto wordt geboren in 1804 en overlijdt in 1892. Ze hertrouwd op 5 juni 1856 met Jan Spaans,  burgemeester van Barsingerhorn en Haringhuizen (1813-1898). Jan Spaans is eerder gehuwd geweest en uit dit huwelijk is 1 kind geboren, Reijer (1842-1900). Uit het huwelijk met Maartje Otto worden geen kinderen geboren.

1862, blijkens een artikel in de Schager Courant worden er diverse zaken van Reijer Spaans op boerderij de Kieftenburg gestolen. Reijer is dus op dat moment bewoner van de Kieftenburg.

1864, in dat jaar trouwt Maartje de Boer met haar stiefbroer Reijer Spaans. Aangenomen mag worden dat ze samen de Kieftenburg bewonen. 

In 1878 op 18 december brandt de oude Kieftenburg af door blikseminslag.
Op 2 april 1879 wordt de eerste steen voor de nieuwe Kieftenburg gelegd door J(an). Spaans Rzn (Reijerzoon) (1873-1943), oud 5 jaren, de kleinzoon van Jan Spaans én Maartje Otto.

 

Maartje Ottto Laat de Kieftenburg in 1890 veilen en draagt de eigendom over. De Kieftenburg met landerijen levert ca 65.000 Gulden op.

1890 Cornelis Laan.
Cornelis Laan komt uit een bekende familie in de Zaanstreek. De familie Laan geniet daar de nodige faam. Cornelis zal de Kieftenburg waarschijnlijk als belegging gekocht hebben. Jan Borst zal de Kieftenburg in 1890 pachten tot mei 1940. Cornelis Laan wordt geboren in 1848 en overlijdt in 1912.De eigendom gaat over op zijn dochter door vererving.

1912 Agatha Johanna Laan.
Agatha wordt geboren in 1881 en overlijdt in 1955. In 1939 wordt besloten de Kieftenburg te veilen.

 
Die veiling levert een situatie op die in die tijd vaker voorkwam. De Kieftenburg werd geveild in percelen en wie in eerste termijn het hoogste bod uit bracht kreeg een premie. Het zogenaamde strijkgeld. Er waren handelaren die het alleen om het strijkgeld te doen was, de "strijkgeld haalders". In tweede termijn werd ieder perceel afgeslagen of "afgemijnd". De veilingmeester begint met een hoog bedrag en telt af naar 1 gulden. "Mijnt" niemand dan hangt de strijkgeldhaalder, hij moet het perceel kopen. En dat heeft toen 5 eigenaren van de Kieftenburg opgeleverd:

1939 Simon Adriaan Vos, Dirk Ursem, Pieter Schouten, Pieter van Trienen en Pieter Burgmeijer.
De heren zullen op de één of andere manier de koppen bij elkaar gestoken hebben en de Kieftenburg is als geheel, maar wel in twee delen verkocht. De boerderij met krap 24 Ha land was één van de twee delen en wordt gekocht door Jan van der Molen (II-de). In totaal brengt de Kieftenburg op de veiling ruim 67.000 gulden op.

1939 Jan van der Molen.
Jan wordt geboren in 1867 en overlijdt in 1941. Hij was gehuwd en de eigendom gaat over op zijn echtgenote.

1941 Mijnouwtje Wit.
Mijnouwtje wordt geboren in 1866 en overlijdt in 1946. De eigendom gaat over op haar zoon.

1946 Jan van der Molen (III-de).
Jan wordt geboren in 1998 en overlijdt in 1981. Hij was gehuwd en de eigendom gaat over op zijn echtgenote.

1981 Beletje Kalverboer.
Beletje wordt geboren in 1897 en overlijdt in 1989. De eigendom gaat over op haar zoon.

1989 Jan van der Molen (IV-de).
Jan wordt geboren in 1923 en overlijdt in 1989. Hij draagt in dat zelfde jaar de eigendom over.

1989 tot heden, Huidige eigenaar.
(Anoniem uit privacy overwegingen.)

 

 Voor het laatst bijgewerkt op 15 juni 2020.

In 1890 besluit Maartje Otto de Kieftenburg te veilen. Er vond een aankondiging plaats in de "Schager Courant" op 2 maart 1890. (Het plaatje bij de advertentie komt niet overeen met de werkelijkheid.)

Bij opbod is er 64.126,38 geboden zo valt er te lezen in onderstaande mededeling in de "Schager Courant" van 13 maart 1890. Wat het uiteindelijke bedrag is geworden is (nog) niet teruggevonden.

 In 1890 is Reijer Spaans de bewoner van Kieftenburg. Reijer is de zoon van Jan Spaans (de tweede echtgenote van Maartje Otto) en de vader van de Jan Spaans die op 2 april 1879 de eerste steen gelegd heeft voor de herbouwde Kieftenburg. Uit onderstaande aankondiging op 18 mei 1890 in de "Schager Courant" valt op te maken dat Reijer in financiële moeilijkheden geraakt moet zijn.

 De artikelen werden gekopieerd uit diverse publicaties van de "Schager Courant" zoals te vinden zijn in het "Kranten Regionaal Archief  Alkmaar".

Subcategorieën